+46 (0)70 206 0602 info@justeafair.com

Kulturspåret

Kulturspåret var ett samarbete mellan Musikhuvudstaden Norrköping, filmföreningen Flimmer och Portalen. 15 deltagare från olika länder ska förbereda och genomföra olika events och aktiviteter i samband med Flimmer utomhusbio i sommar, och även anordna egna programpunkter under Kulturnatten. Juste a’Fair hade uppdraget att coacha deltagarna samt att leda projektet.

https://www.flimmer.nu/Kultursparet.html

Kulturspåret

Kulturspåret var ett samarbete mellan Musikhuvudstaden Norrköping, filmföreningen Flimmer och Portalen. 15 deltagare från olika länder ska förbereda och genomföra olika events och aktiviteter i samband med Flimmer utomhusbio i sommar, och även anordna egna programpunkter under Kulturnatten. Juste a’Fair hade uppdraget att coacha deltagarna samt att leda projektet.

https://www.flimmer.nu/Kultursparet.html

FLER PROJEKT

Föreläsningar
workshops

Imagine
(what we can do)

Min vän Usama