+46 (0)70 206 0602 info@justeafair.com

OM MIG

Medvetenhet om problemet är förutsättningen för förändring. Min första aha-upplevelse hur vi människor har en stark påverkan på vår jord går tillbaka till tidigt 80-tal. När jag sedan arbetade med näringslivsutveckling under många år fick jag god inblick i företagens olika villkor och syn på hållbarhet, vilket på den tiden inte var så vanligt (vi talar 90-00-tal).
Längtan efter att få jobba med de frågor jag brinner för blev allt starkare och 2009 lämnade jag mitt trygga jobb på kommunen för att ägna mig åt eget företagande – något jag inte ångrat en dag!
Företagets namn blev Juste a’Fair, som kan uttalas som schysst affär, vilket säger en hel del om vad jag vill: det jag jobbar med ska vara en schysst affär för alla berörda inklusive vår jord.

Jag vill ägna mig åt ansvarsfullt företagande och åtar mig endast uppdrag som har en positiv impact på människor och miljö. Detta är företagets värdegrund, som baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s Kärnkonventioner samt Agenda 2030 och de 17 Globala Målen.

Ett företags hållbarhetsarbete är en ständigt pågående utvecklingsprocess, då förutsättningar och villkor förändras i vår värld i takt med nya kunskaper, upptäckter och lärdomar. Därför måste en regelbundet föra en dialog med allt från företagets intressenter till samarbetspartners och arbeta strategiskt, följa upp mål och utvärdera sitt arbete.
Nätverkande och samarbete är betydelsefullt, och därför är jag med i bl a CSR East Sweden, Klimatfolket Östergötland, IMAGINE (what we can do), Fair Action, Naturskyddsföreningen och förstås ett antal organisationer med global räckvidd.
Jag är utbildad instruktör för Schyst Resande samt för Fairtrade.

Eva Lundgren Stenbom