+46 (0)70 206 0602 info@justeafair.com

Konst-PIMPA

Syftet med projektet var att ge unga i ett miljonprogramsområde en chans att utvecklas och få stärkt självkänsla genom att vara med och påverka projektets innehåll och aktivt medverka i det. Så kunde vi öka kunskaperna om demokrati och mänskliga rättigheter genom ett nyskapande arbetssätt, och föra in dessa frågor genom ett konstnärligt angreppssätt. Ett viktigt syfte var att öka ungdomarnas förmåga till reflekterande och självständigt tänkande, genom att vi i projektet vävde in frågor kring jämställdhet, integration och demokrati, men även frågor som rör censur, yttrandefrihet och samhällskritik, bland annat genom konst och kulturutövande.

Projektet resulterade i flera konst- och fotografiutställningar, bl a i samarbete med Norrköpings Konstmuseum samt med Stadsmuseet.
Två sommarjobbsprojekt knoppades av från projektet som gav ett 30-tal ungdomar en chans att växa och ta ledningen över sin framtid.
Hela projektets utveckling har dokumenterats och analyserats samt utgjort grunden för ett helt kapitel i läromedelslitteratur som nu används inom socionomprogrammet på universitet och högskolor.

Konst-PIMPA

Syftet med projektet var att ge unga i ett miljonprogramsområde en chans att utvecklas och få stärkt självkänsla genom att vara med och påverka projektets innehåll och aktivt medverka i det. Så kunde vi öka kunskaperna om demokrati och mänskliga rättigheter genom ett nyskapande arbetssätt, och föra in dessa frågor genom ett konstnärligt angreppssätt. Ett viktigt syfte var att öka ungdomarnas förmåga till reflekterande och självständigt tänkande, genom att vi i projektet vävde in frågor kring jämställdhet, integration och demokrati, men även frågor som rör censur, yttrandefrihet och samhällskritik, bland annat genom konst och kulturutövande.

Projektet resulterade i flera konst- och fotografiutställningar, bl a i samarbete med Norrköpings Konstmuseum samt med Stadsmuseet.
Två sommarjobbsprojekt knoppades av från projektet som gav ett 30-tal ungdomar en chans att växa och ta ledningen över sin framtid.
Hela projektets utveckling har dokumenterats och analyserats samt utgjort grunden för ett helt kapitel i läromedelslitteratur som nu används inom socionomprogrammet på universitet och högskolor.

FLER PROJEKT

Kulturspåret

Nycirkus Öst

Kvinnornas festival