+46 (0)70 206 0602 info@justeafair.com

Imagine
(what we can do)

Efter några integrationsprojekt fanns ett uppenbart behov av en förening, som kunde fungera som plattform för fortsatt lokal utveckling men också för att driva nya projekt. Föreningen Imagine (what we can do) bildades 2014 och samordnar och driver idag ett antal olika aktiviteter, såsom t ex: Läxhjälp, Stadsodling, Kvinnogrupp, Studiecirklar om Föräldraskap och samhälle, engelskakurser för vuxna och barn, eventgrupp/ledarskapsutbildning.
Samarbetspartners: Local Wave samt LiU-programmet Migration and Ethnic studies.

Imagine
(what we can do)

Efter några integrationsprojekt fanns ett uppenbart behov av en förening, som kunde fungera som plattform för fortsatt lokal utveckling men också för att driva nya projekt. Föreningen Imagine (what we can do) bildades 2014 och samordnar och driver idag ett antal olika aktiviteter, såsom t ex: Läxhjälp, Stadsodling, Kvinnogrupp, Studiecirklar om Föräldraskap och samhälle, engelskakurser för vuxna och barn, eventgrupp/ledarskapsutbildning.
Samarbetspartners: Local Wave samt LiU-programmet Migration and Ethnic studies.

FLER PROJEKT

Kulturnatten

GiG

Bortglömda Blacka och bruket