+46 (0)70 206 0602 info@justeafair.com

Grannsamverkan

Projektet pågick ett år (2014/15) med syfte att öka förståelsen för olika människors villkor, bakgrund och kulturer, minska segregation, öka känslan av samhörighet människor emellan. Genom att främja enkla sätt att träffas och skapa mötesplatser för att umgås mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Projektet har inneburit att 26 familjer mötts och bildat 13 matchande par, vilket utgjort ett steg på vägen till att minska segregationen i det geografiska området. Med stöd av Länsstyrelsen i Östergötland.

Grannsamverkan

Projektet pågick ett år (2014/15) med syfte att öka förståelsen för olika människors villkor, bakgrund och kulturer, minska segregation, öka känslan av samhörighet människor emellan. Genom att främja enkla sätt att träffas och skapa mötesplatser för att umgås mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Projektet har inneburit att 26 familjer mötts och bildat 13 matchande par, vilket utgjort ett steg på vägen till att minska segregationen i det geografiska området. Med stöd av Länsstyrelsen i Östergötland.

FLER PROJEKT

Bortglömda Blacka och bruket

Konst-PIMPA

Schyst resande