+46 (0)70 206 0602 info@justeafair.com

Clowner utan gränser

I Tanzania lever personer med albinism liv präglade av extrem utsatthet. Myter finns exempelvis i samhället som säger att kroppsdelar från en person med albinism ger lycka och framgång vilket lett till att ett stort antal personer överfallits och stympats, många har dött av sina skador. Barn och unga är extra utsatta och för att skydda dem har staten etablerat särskilda skolor och hem för barn med albinism där de isoleras från omvärlden.
För att ge dessa barn stöd var Clowner utan Gränser 2018 i Tanzania. Juste a’Fair var projekt- och turnéledare för denna turné, där de medverkande artisterna spelade föreställningar och höll i workshops på de särskilda skolorna för att ge barnen ökad självkänsla och självförtroende, och med målet att integrera barn med albinism i resten av samhället.
https://skratt.nu/tanzania

Clowner utan gränser

I Tanzania lever personer med albinism liv präglade av extrem utsatthet. Myter finns exempelvis i samhället som säger att kroppsdelar från en person med albinism ger lycka och framgång vilket lett till att ett stort antal personer överfallits och stympats, många har dött av sina skador. Barn och unga är extra utsatta och för att skydda dem har staten etablerat särskilda skolor och hem för barn med albinism där de isoleras från omvärlden.
För att ge dessa barn stöd var Clowner utan Gränser 2018 i Tanzania. Juste a’Fair var projekt- och turnéledare för denna turné, där de medverkande artisterna spelade föreställningar och höll i workshops på de särskilda skolorna för att ge barnen ökad självkänsla och självförtroende, och med målet att integrera barn med albinism i resten av samhället.
https://skratt.nu/tanzania

FLER PROJEKT

 

 

 

Tucteda

The Inner Struggle

Crearum