Projekt

Tillbaka till projekt

Konst-PIMPA

Projektet Konst-PIMPA, ett demokrati- och delaktighetsprojekt för ungdomar i ett miljonprogramsområde i Norrköping. Tre år av glädje, nya kunskaper & lärdomar, gemenskap, utmaningar, integrationsfrågor i praktiken och fördomar på skam.

Andra projekt