• Projektledning

  För att genomföra ett lyckat projekt krävs någon som har kunskap om projektledning och som kan ta ett helhetsgrepp på mål, syfte och ekonomi. Projektledaren måste ställa de relevanta frågorna och se till att projektet styr mot uppsatta mål, och når dem inom uppsatt tid och inom givna ekonomiska ramar.

  Jag har arbetat med projektledning i många år, framför allt inom områden som mänskliga rättigheter, demokrati & delaktighet, sociala frågor, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling och kultur.

 • Projektutveckling

  Ofta är det största hindret för att starta ett projekt, att det saknas kunskap om hur man skriver fram och formulerar en bra projektansökan. Och var finns finansieringsmöjligheterna? Det är också ofta en stor utmaning för många. Lugn, jag kan det här.

  Men – en projektbeskrivning och ansökan ska helst inte göras enbart av en utomstående utförare. Beställaren vet ju vad för slags projekt som ska göras, och bör vara delaktig i framskrivningen av projektet. Så vill jag helst arbeta, och tillsammans med er lotsar jag rätt på vägen!

 • Kulturproduktion

  Med ett förflutet på Linköpings universitets kulturvetarlinje går ränderna aldrig ur. Således har det blivit en hel del arrangemang under årens lopp: utställningar, happenings, events. Sedan 2008 arrangerar jag på uppdrag av Ståhls fastigheter konserter i kvarteret Knäppingsborg. GiG-konserternas 10 onsdagar i rad varje sommar, och på Kulturnatten i slutet av september varje år fyller jag ett antal scener och spelplatser med musik och uppträdanden.

 • Föreläsningar

  Mina specialområden ligger inom CSR, Hållbar utveckling, Fairtrade samt Schyst Resande. Jag håller inspirerande föreläsningar på allt från 1 till 4 timmar, helt och hållet upplagt efter ert behov.

 • Utbildningar

  Jag är utbildad instruktör i Fairtrade, och håller utbildningar för blivande Fairtrade-ambassadörer. Mina uppdragsgivare är allt från kommuner till fackliga och kyrkliga organisationer. En ambassadörsutbildning ligger på 12-14 timmar totalt och läggs upp tidsmässigt efter kundens önskemål. Se mer på www.fairtrade.se.