Projekt

Tillbaka till projekt

GRI – Global Reporting Initiative

GRI är ett redovisningssystem som gör det möjligt för företag och organisationer att bli mer hållbara och att bidra till en hållbar utveckling. Jag är utbildad i GRI hos Enact och utför GRI-rapportering på uppdrag åt företag och organisationer.

Andra projekt