Projekt

Tillbaka till projekt

4A – Action Against Albinism Alienation

Människor med albinism i Afrika är svårt utsatta ur flera aspekter: fattiga människor har inte kunskap eller resurser att skydda sig mot solen vilket leder till hudcancer i unga år. Många är diskriminerade och utsätts också för rena dödshot, då fabricerade vanföreställningar har lett till att de jagas för sina kroppsdelar. Första projektet TUCTEDA genomfördes 2013-2014, då vi jobbade med community theatre och turnerade runt på Tanzanias landsbygd.

Nu pågår nästa delprojekt, 4A – Action Against Albinism Alienation, som kommer resultera i en dramatiserad kortfilm om albinism i Tanzania. Filmen spelas in i oktober i Mwanza och kommer därefter visas på TV i Tanzania. I Sverige kommer den användas som diskussionsunderlag för samtal om utanförskap och diskriminering.

Andra projekt